Hundpsykolog/problemhundsträning

Fungerar inte vardagen med din hund?

Ibland händer det att hundar visar sidor vi inte är beredda på; ilska, rädsla eller andra beteenden som gör oss osäkra. Ett beteendeproblem kan vara allt från att hunden skäller på andra hundar och gör utfall i kopplet, att den olovandes jagar vilt, att den inte kan lämnas ensam hemma, att den inte kommer när jag ropar eller att den morrar på främmande människor. Det är du som hundägare som avgör vad som är ett problem för dig och din hund och inget problem är för stort eller för litet.

Oavsett problemets art är det bra att ta tag i det så snart som möjligt och inte vänta för länge med att ta hjälp. Ju tidigare man påbörjar träningen desto enklare brukar det vara för hunden att lära om. 

Behöver du hjälp att förstå vad din hund menar, hur du ska stärka er relation och hundens självförtroende samt tränar bort mindre önskvärda beteenden är du välkommen att kontakta mig för tidsbokning. 

Vad är en hundpsykolog? 

Som hundpsykolog är jag utbildad för att kunna analysera och träna hundar med problem. I min utbildning har jag utöver en hundinstruktörsutbildning även en ettårig påbyggnadsutbildning som bl.a. innehåller fördjupad etologi, inlärningspsykologi, smärta/sjukdom, stress, pedagogik mm. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och under utbildningens gång arbetade vi med många olika hundar med olika problembeteenden.

Utöver detta har jag vidareutbildat mig till Specialiserad Hundpsykolog via Hundens Hus i Stockholm, vilket innefattade följande kurser: Assistanshundsinstruktör

Kantarellsöksinstruktör

Personspårsinstruktör

Fördjupad coaching

Fördjupad etologi

Workshop i specialsök

Fördjupad inlärning

Spel & lekar

Diplomathund

Specialarbete.

För mer information om min bakgrund klicka här.

Pris 
En timme: 1050 kr

Betalning sker med Swish

Ofta behövs två timmar första gången jag träffar en ny kund. Vid uppföljning räcker det ofta med en timme. 

Hur går det till? 

Som hundpsykolog arbetar jag med orsakerna till ett beteende istället för att bara arbeta med symtomen. Träningen handlar inte om snabba lösningar utan målsättningen är att förstå bakomliggande orsaker till problemen och hitta långsiktiga lösningar genom etiskt korrekt träning.  

Vi börjar med att sitta ner och prata igenom vad som upplevs som ett problem, hur hundens vardag ser ut, hur ni tränat tidigare osv. för att jag ska få en så komplett bild som möjligt av hur er situation ser ut. Därefter börjar vi träna tillsammans och du får ett träningsprogram att följa hemma. 

Träning i hemmiljö

När jag träffar en ny kund kommer jag alltid hem till er eftersom det är lättare för både hund och ägare att slappna av i sin hemmiljö. Det gör det även enklare att anpassa träningen så den passar i just er vardag. 

Hur jobbar jag?

​Som H-märkt av branchorganisationen Sveriges Hundföretagare (läs gärna mer här http://sverigeshundforetagare.se/) är all träning baserad på modern forskning, kunskap och respekt för individens särdrag. Vi ställer höga krav på hundens lydnad, men vägen dit och anledningen till att hunden lyder, ser lite annorlunda ut än traditionell gammaldags lydnadsträning.

Resultatet?

Att gå till en hundpsykolog väcker ofta stora förhoppningar. Det är bra att ha förväntningar, bara de är realistiska. Man bör inte förvänta sig några snabblösningar eller quick-fixes. Att gå till en hundpsykolog är början till förändring, men ingen färdig lösning. Några timmar hos en hundpsykolog kan ge dig som hundägare stor insikt om problemet och inspiration till träningen men inga färdiga resultat.

En hund som betett sig problematiskt under en längre tid kommer troligen kräva en längre tids träning för att bli bättre. Det en hundpsykolog kan hjälpa till med är att finna rätt träningsmetod för den enskilda individen och att lägga upp ett träningsprogram. Det är fortfarande DU som hundägare som måste ta ansvar för träningen eftersom det är de dagliga övningarna hemma som ger resultat. Hundpsykologen fungerar också som ditt personliga bollplank under träningen samt hjälper till att utvärdera och vid behov förändra träningsplanen.