top of page

Hundpsykolog/beteendeutredning i hemmet

Fungerar inte vardagen med din hund?

Ibland händer det att hundar visar sidor vi inte är beredda på; ilska, rädsla eller andra beteenden som gör oss osäkra. Ett beteendeproblem kan vara allt från att hunden skäller på andra hundar och gör utfall i kopplet, att den olovandes jagar vilt, att den inte kan lämnas ensam hemma, att den inte kommer när jag ropar eller att den morrar på främmande människor. Det är du som hundägare som avgör vad som är ett problem för dig och din hund och inget problem är för stort eller för litet.

Oavsett problemets art är det bra att ta tag i det så snart som möjligt och inte vänta för länge med att ta hjälp. Ju tidigare man påbörjar träningen desto enklare brukar det vara för hunden att lära om. 

Behöver du hjälp att förstå vad din hund menar, hur du ska stärka er relation och hundens självförtroende samt hur du tränar bort mindre önskvärda beteenden är du välkommen att kontakta mig för tidsbokning. 

Vad är en hundpsykolog? 

Som hundpsykolog är jag utbildad för att kunna analysera och träna hundar med problem. I min utbildning har jag utöver en hundinstruktörsutbildning även en ettårig påbyggnadsutbildning som bl.a. innehåller fördjupad etologi, inlärningspsykologi, grundkunskap om smärta/sjukdom, stress hos hund, pedagogik mm. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och under utbildningens gång arbetar man med många olika hundar med olika problembeteenden.

Utöver detta har jag vidareutbildat mig till Specialiserad Hundpsykolog via Hundens Hus i Stockholm, vilket innefattade följande kurser: Assistanshundsinstruktör

Kantarellsöksinstruktör

Personspårsinstruktör

Fördjupad coaching

Fördjupad etologi

Workshop i specialsök

Fördjupad inlärning

Spel & lekar

Diplomathund

Specialarbete.

För mer information om min bakgrund klicka här.

Pris 
En timme: 1050 kr

Betalning sker på plats med Swish

Resekostnad tillkommer med 40 kr/mil. Jag utgår från Hölö utanför Södertälje. 

Tid

Ofta behövs två timmar första gången jag träffar en ny kund. 


Vid uppföljning räcker det ofta med en timme. 

Hur går träningen till? 

Som hundpsykolog arbetar jag med orsakerna till ett beteende istället för att bara arbeta med symtomen. Träningen handlar inte om snabba lösningar utan målsättningen är att förstå bakomliggande orsaker till problemen och hitta långsiktiga lösningar genom etiskt korrekt träning.  

Vi börjar med att sitta ner och prata igenom vad som upplevs som ett problem, hur hundens vardag ser ut, hur ni tränat tidigare osv. för att jag ska få en så komplett bild som möjligt av hur er situation ser ut. Därefter gör vi övningar utifrån behov och du får ett träningsprogram att följa hemma. 

Träning i hemmiljö

När jag träffar en ny kund kommer jag alltid hem till er eftersom det är lättare för både hund och ägare att slappna av i sin hemmiljö. Det gör det även enklare att anpassa träningen så den passar i just er vardag. 

Hur jobbar jag?

Modern hundträning baseras på både vetenskap och empati vilket betyder att vi behöver förstå hur hunden fungerar som art samt ha ett etiskt förhållningssätt till våra hundar i all träning och umgänge. Det betyder att vi uppmuntrar de beteenden vi vill ha hos hunden och lär den vad den får eller ska göra istället för att bestraffa oönskade beteenden.


Beter sig hunden "felaktigt" är det ofta för att vi helt enkelt aldrig lärt dem vad vi förväntar oss av dem eller så har vi råkat belöna fel beteende. 

Det är lättare och mer logiskt att lära hunden vad vi faktiskt vill att den ska göra istället för att bara försöka få bort ett beteende vi inte vill ha. På så sätt blir träningen både enklare och roligare för både hund och ägare och på köpet bygger vi upp en god relation som baseras på kontakt och samarbete. Hunden blir gladare och tryggare och gör som vi ber den för att den ser fram mot att få göra saker tillsammans med oss. 

Resultatet?

Att gå till en hundpsykolog väcker ofta stora förhoppningar. Det är bra att ha förväntningar, bara de är realistiska. Man bör inte förvänta sig några snabblösningar eller quick-fixes. Att gå till en hundpsykolog är början till förändring, men ingen färdig lösning. Några timmar hos en hundpsykolog kan ge dig som hundägare stor insikt om problemet och inspiration till träningen men inga färdiga resultat.

En hund som betett sig problematiskt under en längre tid kommer troligen kräva en längre tids träning för att bli bättre.


Det en hundpsykolog kan hjälpa till med är att finna rätt träningsmetod för den enskilda individen och att lägga upp ett träningsprogram. Det är fortfarande du som hundägare som måste ta ansvar för träningen eftersom det är de dagliga övningarna hemma som ger resultat. Hundpsykologen fungerar också som ditt personliga bollplank under träningen samt hjälper till att utvärdera och vid behov förändra träningsplanen.

fotografkickannikolic-bodilolssonhägerstenshundcenter-33.jpg
View More
bottom of page