Kurser

Att gå kurs med sin hund är både roligt och nyttigt. Du och din hund får en rolig stund tillsammans, din hund blir trött och nöjd och du får inspiration i din träning. En kurs är nyttigt att gå oavsett om du är ny som hundägare eller om du är mer erfaren. 

För vem? 

Mina kurser vänder sig främst till helt "vanliga" hundägare som vill få en god relation och en välfungerande vardag ihop med sin hund, oavsett om hunden används i sport och tävling, jakt, som motionskompis eller bara som sällskap.

Fokus på kurserna är vardagssituationer och att få förståelse för hur man kan jobba vidare hemma även efter avslutad kurs. 

Modern hundträning

Modern hundträning baseras på både vetenskap och empati vilket betyder att vi behöver förstå hur hunden fungerar som art samt ha ett etiskt förhållningssätt till våra hundar i all träning och umgänge. Det betyder att vi uppmuntrar de beteenden vi vill ha hos hunden och lär den vad den får eller ska göra istället för att bestraffa oönskade beteenden. Beter sig hunden "felaktigt" är det ofta för att vi helt enkelt aldrig lärt dem vad vi förväntar oss av dem eller så har vi råkat belöna fel beteende. 

Det är lättare och mer logiskt att lära hunden vad vi faktiskt vill att den ska göra istället för att bara försöka få bort ett beteende vi inte vill ha. På så sätt blir träningen både enklare och roligare för både hund och ägare och på köpet bygger vi upp en god relation som baseras på kontakt och samarbete. Hunden blir gladare och tryggare och gör som vi ber den för att den ser fram mot att få göra saker tillsammans med oss. 

Hur går det till? 

All träning anpassas självklart efter ras och individ och vi jobbar därför i små grupper om max 4-6 deltagare (beroende på typ av kurs) så alla ska få den tid och hjälp de behöver. Teori och praktik varvas. 

Jag hoppas på att kunna hjälpa hundägare till ett roligare och smidigare hundägande, det ska vara roligt att ha hund!  

Anmälan och betalning

Du anmäler dig genom att fylla i en kursanmälan (du hittar dit genom att klicka på "Mer" i menyn ovan. Klicka sedan på "Kontakt och kursanmälan". 


Betalning sker med Swish. Så snart kursavgiften är oss tillhanda får du en kurskallelse med all information du behöver inför din kursstart. 

Ångerrätt

I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har du som privatkonsument full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Detta gäller från den dag du har mottagit produkten. Köper du en tjänst (t.ex. kurs) gäller det från den dag du ingick avtalet (=fick kurskallelsen).

OBSERVERA att ångerrätten anses förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst (t.ex. kurs). Påbörjad kurs återbetalas ej. 


För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss på info@bodilolsson.se innan ångerfristen på 14 dagar har gått ut. 


Bodil Olsson Hundträning följer och rekommenderar dig att läsa lagen om

distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) på

www.konsumentverket.se 


Vid ev. tvist förbinder vi oss att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. 

Välkommen med din kursanmälan!

Läs mer